PLC控制系统综合课程设计报告 五层电梯模型PLC控制系统下载

116浏览

PLC控制系统综合课程设计报告 五层电梯模型PLC控制系统下载

资料简介PLC控制系统综合课程设计报告五层电梯模型PLC控制系统,共25页,6967字目录第一章电梯的概述..................................................电梯的定义...................................................电梯的分类...................................................电梯的主要机械部件..........................................4第二章电梯的拽引..................................................三相交流双速异步电动机的拽引系统..............................4第三章电梯的电力驱动系统...........................................电梯电力驱动系统的定义及构成...................................电梯电力驱动系统的要求.........................................交流感应电动机的转速调节及其评价...............................交流调速电梯的运行工艺过程.....................................交流双速电梯的主驱动系统......................................7第四章PLC在电梯控制中的应用........................................电梯的启动所需条件............................................电梯停车所需的条件..........................................设备选型....................................................电梯控制系统原理框图........................................输入输出分配表.............................................程序的编写..................................................10结束语..........................................................17致谢.............................................................18参考文献.........................................................19附录...........................................................20。

您现在的位置:情感 > 情感障碍

上一篇:梦见杜松树 梦见杜松树什么意思

下一篇:没有了

你可能喜欢的:
友情链接